Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie beoordelen > Argumentatie in teksten > Beoordeling redeneerschema’s

De beoordeling van redeneerschema's

Bij de beoordeling van de deugdelijkheid van is het belangrijk om kritisch te kijken naar het verband dat door een schrijver is aangebracht tussen de bewering en de rechtvaardiging van die bewering (Zie Wat is een redenering). Je kunt de correctheid of geldigheid van dat verband op het spoor komen met behulp van evaluatievragen.

Er zijn een aantal verbanden tussen bewering en rechtvaardiging die veel worden gebruikt. Het zijn min of meer vaste redeneerschema's:

  1. redeneren via deductie
  2. redeneren via inductie
  3. redeneren op basis van voorbeelden
  4. redeneren op basis van analogie
  5. redeneren op basis van causaliteit
  6. redeneren op basis van autoriteit

Voor de beoordeling van de toepassing van deze redeneerschema's kun je specifieke evaluatievragen gebruiken. Deze worden behandeld in de vervolgpagina's van deze rubriek.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Wat is een redenering   Evaluatievragen   Redeneerfouten