Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Mondeling presenteren > Hulpmiddelen > Introductie

Hulpmiddelen bij mondelinge presentaties: introductie

Een belangrijk verschil tussen schriftelijke en mondelinge presentaties is, dat er in mondelinge presentaties veel meer redundante informatie moet zitten dan in schriftelijke presentaties, opdat de hoorders meer aanknopingspunten hebben om de rode draad van je verhaal vast te houden. Een van de manieren waarop je redundante informatie in je presentatie verwerkt is het gebruik maken van (audio-)visuele hulpmiddelen. Je kunt bijvoorbeeld bij het aankondigen van de opbouw van je verhaal (je vertelt je publiek wat je ze gaat vertellen) die opbouw ook nog eens puntsgewijs weergeven op een bord, een flap of een overhead-transparant. Dan krijgen je hoorders twee signalen: dat wat ze horen en dat wat ze zien. Bovendien wordt je verhaal met de hulpmiddelen verlevendigd en daardoor kun je beter de aandacht van je gehoor vasthouden.

Het gebruik van hulpmiddelen is dus zeer aan te raden, maar je moet er wel op de juiste manier mee omgaan. Ten eerste moet je in de gaten houden dat de hulpmiddelen een ondersteuning zijn bij het verhaal dat je vertelt. Het is dus niet de bedoeling dat jij de zaken die je laat zien of horen ondersteunt met wat gesproken tekst. Ten tweede is het belangrijk dat je handig met de hulpmiddelen omgaat. Het komt professioneler over als je niet een kwartier met de video-apparatuur staat te klungelen voordat je beeld hebt. 

Het visualiseren van onderdelen van een presentatie kan om een aantal redenen bijzonder nuttig zijn. Wat kunt je ermee bereiken?

  • Eén plaatje zegt vaak meer dan honderd woorden.
  • Het staat vast dat luisteraars de informatie beter onthouden wanneer zij die informatie niet alleen auditief maar ook visueel gepresenteerd krijgen.
  • Luisteraars kunnen de draad van een verhaal beter vasthouden wanneer je de structuur van het verhaal in beeld brengt. Sommige sprekers zetten die structuur aan het begin van hun presentatie op een flipovervel en laten dit gedurende de gehele presentatie op een zichtbare plaats hangen.
  • De aantrekkelijkheid van een presentatie wordt verhoogd als je goed gebruik maakt van visualiseringen. Op die manier blijf je de luisteraars boeien.

Het is dus zinvol om bij je presentatie beelden te gebruiken. Doe dat echter wel op de juiste manier.

  • Overdaad schaadt. Beelden moeten een presenta­tie ondersteunen, ze mogen niet de hoofdrol gaan spelen. Als je te veel visualiseert, leidt dat de aandacht van het publiek af. Maak er geen audiovisu­eel spektakel van.
  • Zorg dat het publiek de tijd heeft om het beeld goed waar te nemen. Spreek dus niet verder wanneer het beeld zichtbaar wordt.
  • Toon het juiste plaatje op het juiste moment. Dat wil zeggen: laat het beeld niet eerder zien dan dat het van toepassing is en ook niet later.
  • Kies een passend en geschikt hulpmiddel om te visualiseren; zorg dat je dat middel correct en vlot bedient.