Werkbank Academische vaardigheden


Basiselementen van de titelbeschrijving

In verband met de eis dat elke publicatie eenduidig moet worden geïdentificeerd, bevat een titelbeschrijving altijd drie hoofdonderdelen:
  1. gegevens over de auteur(s) of redacteur(s) van een publicatie;
  2. gegevens over de titel van een publicatie;
  3. gegevens die te maken hebben met de uitgave van een publicatie.
De invulling daarvan hangt nauw samen met het type publicatie. Drie veel voorkomende publicatietypen zijn het boek, het artikel in een wetenschappelijk tijdschrift en het artikel in een bundel (bijvoorbeeld een congresbundel). Voor deze publicatietypen vormen de volgende elementen een essentieel onderdeel van de titelbeschrijving, waarbij de volgorde kan verschillen per vakgebied:

Boek: auteur(s), titel, jaar van uitgave, (naam uitgever), (plaats van uitgave)
Bundel: redacteur(s), aanduiding ed./eds/red., titel, jaar van uitgave, (naam uitgever), (plaats van uitgave)
Artikel in wetenschappelijk tijdschrift: auteur(s), titel artikel, jaar van publicatie, titel van het tijdschrift, editie, (nummer), paginanummers van het artikel
Artikel in een bundel: auteur(s), titel artikel, titel van de bundel, redacteur(s) van de bundel, jaar van uitgave van de bundel, (naam uitgever), (plaats van uitgave), paginanummers van het artikel 

 N.B. Elementen die vaak voorkomen, maar niet altijd verplicht zijn, zijn tussen haakjes geplaatst.
 
 Gegevens voor de titelbeschrijving ontleen je in eerste instantie aan de titelpagina van een publicatie (dit is de pagina waarop in de regel de naam van de auteur, de titel van het boek en gegevens omtrent druk, plaats en jaar van uitgave voorkomen). Je volgt voor je titelbeschrijving ook altijd de spelling die op die titelpagina gehanteerd wordt. Aanvullingen zijn vaak te vinden op de keerzijde van de titelpagina, de pagina tegenover de titelpagina, het colofon en het omslag. Soms zul je gegevens aanvullen uit een andere bron dan de publicatie zelf (bijvoorbeeld: een werk is eerst anoniem verschenen, maar uit later onderzoek is duidelijk geworden wie de auteur was). In zo'n geval worden deze gegevens vaak tussen rechte haken [ ] geplaatst.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Vakspecifieke regels   Digital Object Identifiers