Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Mondeling presenteren > Introductie

Mondeling Presenteren: Introductie

De activiteiten in de eerste fasen van het maken van een mondelinge presentatie komen grotendeels overeen met de activiteiten die je verricht in de eerste fasen van het schrijfproces voor een schriftelijke presentatie.  Alles wat in de rubriek Schriftelijk Presenteren staat over de voorbereiding, de organisatie van de inhoud, een tekstplan en de structurering van je verhaal, geldt ook voor mondelinge presentaties.

Er zijn echter ook belangrijke verschillen tussen mondelinge en schriftelijke presentaties:

  • Bij mondelinge presentaties sta je bijvoorbeeld in direct contact met je publiek; je moet je publiek m.a.w. op het moment zelf betrekken en betrokken houden. Als je publiek de draad kwijt raakt kunnen ze niet even ‘terugbladeren’ om te kijken waar het ook al weer over ging. Om deze reden zullen goede sprekers dan ook geregeld de lijn van hun verhaal weer even naar voren halen, of zullen ze redundante informatie opnemen die in schriftelijke verhalen als overbodig of dubbelop beschouwd zou worden.
  • Je kunt bij mondelinge presentaties extra hulpmiddelen gebruiken om je verbale informatie te ondersteunen en je publiek betrokken te houden. Je hebt andere mogelijkheden en meer kanalen ter beschikking om je boodschap over te brengen. Het effectieve gebruik van die (audio)visuele hulpmiddelen vergt overigens wel weer extra kennis en kunde.
  • Je zou als spreker in de meeste gevallen behoorlijk vervelend gevonden worden, als je een schriftelijke verhaal gewoon voor zou lezen. Je luisteraars zouden in slaap vallen, of je tenminste te onpersoonlijk of ambtelijk vinden. Het verschil met schriftelijk presenteren zit hem in dit geval in het taalgebruik dat anders is voor mondelinge presentaties. Bij goede presentaties zijn de zinnen korter, is de formulering actiever, het taalgebruik beeldender en minder abstract. We hebben het dan over spreektaal in plaats van schrijftaal.
  • Een voordeel van mondelinge presentaties is dat je onmiddellijk kunt reageren op je publiek: gaan mensen fronsen of wazig uit hun ogen kijken, dan kun je er zeker van zijn dat ze iets ingewikkeld of onduidelijk vinden. Je kunt daar dan onmiddellijk op inspringen door iets te herhalen of uitgebreider uit te leggen. Het contact met je publiek maakt het dus mogelijk, dat je direct kunt checken wat je luisteraars van je verhaal vinden; een duidelijke voorsprong op schrijvers van teksten, die slechts kunnen hopen dat ze ooit terughoren wat de lezers van hun verhaal vonden.

Overige pagina's in deze rubriek: Planfase   Structuur   Retorische middelen   Uitvoering   Hulpmiddelen   Spreekangst