Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie beoordelen > Introductie

Informatie beoordelen: introductie

Onafhankelijk van het medium (gedrukt of digitaal; op een CD-ROM of op het Internet; op een videoband of op een dvd) geldt dat je, voordat je een bepaalde bron of bepaalde informatie gebruikt, deze moet beoordelen op zijn bruikbaarheid in een wetenschappelijke context. Hierbij speelt een aantal aspecten een rol:

  • extra-tekstueel: herkomst; doel; doelgroep;
  • inhoudelijk: aard van de informatie; objectiviteit; betrouwbaarheid;
  • tekstueel: tekstopbouw; argumentatie; e.d.;
  • vakinhoudelijk: hypothese; onderzoeksmethode; gebruikte bronnen; e.d.. 

Uiteraard is het tevens van belang om welk type informatie het gaat: primaire of secundaire bronnen; algemene (achtergrond)informatie of wetenschappelijke informatie; overzicht vakgebied of specialistisch onderwerp.

Gedrukte wetenschappelijke literatuur is over het algemeen duidelijk herkenbaar: die vind je in wetenschappelijke tijdschriften en in boeken en bundels die (meestal) worden uitgegeven door gerenommeerde (wetenschappelijke) uitgeverijen of wetenschappelijke instellingen. In vrijwel alle gevallen is dergelijk materiaal voordat het gepubliceerd wordt beoordeeld door een redacteur of een redactie of door een aantal vakgenoten (peer review). Je mag dergelijk materiaal in principe altijd gebruiken; uiteraard betekent dit niet dat je de inhoud klakkeloos kunt overnemen; een kritische benadering met betrekking tot de opbouw en argumentatie van de tekst en de vakinhoudelijke aspecten is altijd noodzakelijk.

Het bepalen van de bruikbaarheid van informatie en bronnen die je vindt op het Internet is vaak een stuk lastiger, omdat op het Internet veel minder sprake is van kwaliteitsfiltering (zoals dat bij uitgeverijen en serieuze media wel gebeurt). Daarom wordt daar in deze werkbank apart aandacht aan besteed.

N.B. In deze werkbank wordt geen aandacht besteed aan de vakinhoudelijke aspecten, maar uitsluitend aan algemene methoden om te bepalen of een bron betrouwbaar is (heuristiek).