Werkbank Academische vaardigheden


Grammatica

De beste bron voor alle grammaticale kwesties is wel de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Deze is ook digitaal beschikbaar. Het enige nadeel van dit standaardwerk is dat het nogal in neerlandistische vaktaal geschreven is.
Als je wilt weten wat een koppelwerkwoord ook alweer is, een beknopte bijzin, een verkeerde samentrekking, een cromazin of de lijdende vorm, kun je beter een grammatica als de Grammatica Nederlands van Henriette Houet bekijken (2011).

Hulplijnen

Via de portal van de Nederlandse Taalunie kun je een databank aan taaladviezen raadplegen. In deze online adviesbank vind je in alfabetische en thematische ordening antwoorden op allerlei taalvragen.

Ook het Genootschap Onze Taal heeft zo'n taaladviesbank. De Taaltelefoon (de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid) biedt online advies over o.a. grammatica.

Een handige papieren hulp is de Vraagbaak Nederlands van Eric Tiggeler (Den Haag: Sdu uitgevers, 2005).

Lastige zaken in zinsbouw en stijlslordigheden kun je vinden onder stijl.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Spelling   Interpunctie   Stijlfouten   Veelgemaakte fouten