Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie beoordelen > Argumentatie in teksten > Introductie

Argumentatie in teksten: introductie

In wetenschappelijke teksten rapporteren schrijvers aan vakgenoten de resultaten van hun onderzoek. Daarbij leggen ze hun lezers allerlei argumentaties voor, met als doel dat de lezers overtuigd raken van de aanvaardbaarheid en geloofwaardigheid van de standpunten en interpretaties die de schrijvers op basis van hun onderzoek hebben ontwikkeld. In deze rubriek vind je hulpmiddelen om argumentaties in teksten kritisch te beoordelen.

De kern van elke argumentatie is een redenering (reeks van redeneringen). Wat een redenering precies is en welke soorten redeneringen er zijn, lees je in Wat is een redenering. Algemene aandachtspunten bij het evalueren van de kwaliteit van een redenering zijn opgenomen in Evaluatievragen. Je vindt verder een overzicht van bekende redeneerschema's en de manier waarop je die kritisch kunt evalueren (beoordeling redeneerschema's) en een overzicht van tien beruchte redeneerfouten.