Werkbank Academische vaardigheden


Beoordeling beeldmateriaal

Dit onderwerp heeft een aantal aspecten:

(a) De analyse van beeldmateriaal

Hierbij gaat het om het kritisch kijken naar beeldmateriaal. Zie hiervoor het document Beeldanalyse van Agnes Groot.

(b) De argumentatieve rol van beeld in tekst

Zie hiervoor het document De argumentatieve rol van beeld in tekst van Douwe Yntema en Ben Stuyvenberg.

Zie ook Peter Nederhoed (2004), Helder rapporteren. Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporten, scripties, nota's en artikelen. Achtste druk, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
In deel 2 van dit boek wordt aandacht besteed aan het gebruik van grafieken, tabellen en andere manieren om gegevens grafisch weer te geven op een correcte manier.

(c) Het beoordelen of een afbeelding bruikbaar is in een werkstuk of scriptie

Bij afbeeldingen moet je nagaan of deze het origineel accuraat representeren. Ook hierbij spelen de herkomst en het doel van de verspreiding van de afbeelding een belangrijke rol. Met name op het Internet kun je vaak (al dan niet bewust) gemanipuleerde afbeeldingen aantreffen, waarbij de kleuren en de verhoudingen (hoogte X breedte) van een object niet meer identiek zijn aan het origineel of waarbij het gaat om een gedeelte (uitsnede) van het object. Soms is aan een afbeelding tekst toegevoegd. Op particuliere sites kan zelfs de voorstelling op de afbeelding zijn gemanipuleerd. Controleer daarom altijd zowel de bron of de herkomst van de afbeelding als de kwalificaties van de website waarop je de digitale afbeelding hebt gevonden. Afbeeldingen van kunstobjecten, bijvoorbeeld, kun je het beste overnemen van websites van musea of andere kunstinstellingen, van veilinghuizen, van universitaire instellingen of van betrouwbare beeldarchieven. Neem in ieder geval nooit afbeeldingen over van websites die posters en/of ansichtkaarten verkopen (behalve uiteraard als het om de ansichtkaart zelf gaat en niet om het daarop afgebeelde kunstwerk).

N.B. Afbeeldingen die je gebruikt in een werkstuk, behoren op correct wijze verantwoord te worden (zie Verwijzen naar informatie > Beeldmateriaal).