Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Verwijzen naar informatie > Introductie

Verwijzen naar informatie: introductie

Als je een werkstuk of een scriptie schrijft, gebruik je als basis daarvoor meestal verschillende bronnen: wetenschappelijke literatuur (vaak secundaire literatuur genoemd) en eventueel ook primaire bronnen. Daarnaast maak je misschien gebruik van illustraties die je hebt overgenomen uit bepaalde bronnen. In alle gevallen moet je op een verantwoorde wijze omgaan met het gebruikte materiaal. Dat geldt zowel voor de wijze waarop je er informatie uit overneemt (citeren en parafraseren; voorkom plagiaat), als voor de wijze waarop je aangeeft welke bron je hebt gebruikt (de bronvermelding; zie verwijzen en titelbeschrijving).
Let op: hiervoor gelden vakspecifieke regels.

Belangrijke begrippen daarbij zijn identificatie en verificatie: als je bronmateriaal zonder misverstand geïdentificeerd kan worden, kan iedereen nagaan of de conclusies die je naar aanleiding van het materiaal hebt getrokken gewettigd zijn. Ook kan het zijn dat iemand verder wil gaan met de bevindingen die jij gepresenteerd hebt, en daarom jouw bronnen nog eens uitgebreider wil bestuderen.

Zie ook het onderdeel "Hoe verwerk ik literatuur in mijn verslag" uit webcursus B van de UBVU.