Werkbank Academische vaardigheden


Veel voorkomende fouten in wetenschappelijke teksten

Significant Veel (eerstejaars)studenten roepen al snel dat een percentage of een uitkomst significant is. Significantie heeft met statistische toetsing te maken. Er moet dan ook altijd bewijs geleverd worden voor een resultaat dat significant is. Daar bestaat weer een speciale notering voor. Pas dus op met het woord 'significant'.
Echter De woordvolgorde na 'echter' is soms anders dan de woordvolgorde na 'maar'. Echter staat vaak aan het begin van een zin (extra nadruk) en wordt dan gevolgd door een komma. Een voorbeeld:

Auteur A vindt dit, maar auteur B vindt dat.
Auteur A vindt dit. Echter, auteur B vindt dat.
Auteur A vindt dit; auteur B vindt echter dat.

Hij is best aardig, maar gisteren deed hij heel lomp.
Hij is best aardig; gisteren deed hij echter heel lomp.
Hij is best aardig; gisteren echter deed hij heel lomp.
Welke Welke wordt door veel studenten als een deftige versie van 'dat' of 'die' gezien. Dat noem je ook wel een betrekkelijk voornaamwoord. Vermoedelijk gebruiken veel schrijvers 'welke' omdat ze niet precies weten wanneer ze 'dat', 'wat' of 'die' moeten gebruiken (zie ook: Stijlfouten). Een voorbeeld van hoe het niet moet:

* In deze tabel worden de resultaten beschreven welke zijn voortgekomen uit de chikwadraattoets.

Beter is:

In deze tabel worden de resultaten van de chikwadraattoets beschreven.

Of, als je per se een betrekkelijk voornaamwoord wilt gebruiken:

In deze tabel worden de resultaten beschreven die zijn voortgekomen uit de chikwadraatttoets.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Spelling   Grammatica   Interpunctie   Stijlfouten