Werkbank Academische vaardigheden


De flipover

Een bijzonder populair hulpmiddel is de flipover, vooral bij interactieve besprekingen, waarbij ook input vanuit de toehoorders wordt verwacht. Die populariteit is niet verwon­derlijk: het middel heeft veel voordelen.

Voordelen flipover

 • Het beeld is te bewaren en terug te halen.
 • Het beeld kan opgebouwd worden in aanwezigheid van het publiek.
 • Om de flipover te gebruiken moet de spreker ernaar toe bewegen; dit geeft een dynamisch beeld.
 • De flipover biedt letterlijk een goed houvast voor je handen.
 • Je kunt de flipovervellen afscheuren en ophangen, zodat ze permanent zichtbaar zijn.
 • Flipovervellen zijn gemakkelijk geheel of gedeeltelijk vooraf te prepareren.

Nadelen flipover

 • Flipovervellen zijn slechts geschikt voor éénmalig gebruik.
 • Het omslaan van flipovervellen kan een onrustige indruk maken.
 • Het gebruik vergt een duidelijk handschrift.
 • Dit hulpmiddel is niet geschikt bij een groot publiek.

Tips voor het gebruik

 • Spreek niet terwijl je schrijft.
 • Werk zo veel mogelijk met steekwoorden in plaats van hele zinnen.
 • Gebruik niet meer dan acht regels per flipovervel.
 • Let op een goede vlakverdeling: gebruik het hele vel.
 • Zorg voor een juist kleurgebruik: gebruik blauw en zwart als basis­kleuren en rood en groen slechts om te accentueren.
 • Gebruik de flipover niet als kladpapier.
 • Laat het eerste flipovervel onbeschreven; je kunt dat dan terugslaan als er geen beeld nodig is.
 • Sluit de stiften goed af na gebruik om uitdroging te voorkomen.