Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > Wetenschappelijke literatuur

Zoeken naar wetenschappelijke literatuur

Er zijn verschillende bestanden waarin je kunt zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Ze bevatten echter niet allemaal hetzelfde type literatuurverwijzingen. In het onderstaande overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen titels van (1) boeken; (2) tijdschriften; (3) artikelen in tijdschriften; (4) artikelen (hoofdstukken) in boeken.

N.B. Ook buiten de VU en VUmc hebben medewerkers en studenten toegang tot de e-journals, e-books, en digitale bestanden waarvoor de Universiteitsbibliotheek (UB VU) een licentie heeft afgesloten. VU-studenten en -medewerkers loggen in met hun VUnetID. Zie voor meer informatie hierover de rubriek Faciliteiten > Toegang buiten de campus op de website van de UB VU.


Bestand: LibSearch    (https://vu.on.worldcat.org)
Beschrijving: LibSearch is hťt zoeksysteem van de UB VU. Hiermee zijn boeken, artikelen, kaarten, afbeeldingen e.d. te vinden die ofwel online beschikbaar zijn ofwel in print uitleenbaar/raadpleegbaar zijn. Met LibSearch kun je zoeken in de eigen collecties van de UB VU, maar ook in een groot aantal bibliografische databases en bibliotheekcatalogi wereldwijd.
N.B.
  • LibSearch is gebaseerd op WorldCat, de grootste bibliografische databank ter wereld, die de basis vormt voor ťťn gemeenschappelijke online catalogus waaraan meer dan 50000 bibliotheken wereldwijd samenwerken. Het is belangrijk om je te realiseren dat je met LibSearch dus niet alleen zoekt in de collectie van de UB VU. Zie in verband hiermee ook de zoektips elders in deze Werkbank.
  • Via LibSearch kan niet worden gezocht naar titels van artikelen (in tijdschriften of boeken) die uitsluitend in druk beschikbaar zijn. Hiervoor moet worden gezocht op de titel van het tijdschrift of de bundel.
Bevat: (1), (2), (3) en (4)
Meer informatie: In de LibGuide Cursus A - Geesteswetenschappen: Inleiding vind je informatie over het zoeken naar boeken en tijdschriftartikelen.

Bestand: Bibliografieën
Beschrijving: Een bibliografie geeft een overzicht van publicaties (boeken, artikelen in een bundel, tijdschriftartikelen, recensies e.d.) op een bepaald vakgebied, over een bepaald onderwerp, of van één bepaalde auteur, ongeacht waar deze publicaties zich bevinden. Het kan daarbij gaan om een heel breed gebied (b.v. moderne taal- en letterkunde) of een specialistisch onderwerp (b.v. de Tweede Wereldoorlog of William Shakespeare). Veel bibliografieën zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar en daardoor up to date en goed doorzoekbaar. De UB VU biedt toegang tot een groot aantal digitale bibliografieŽn. De gegevens die in de bibliografieŽn zijn opgenomen, zijn allemaal ook te vinden via LibSearch. Om echter gebruik te kunnen maken van alle zoekfaciliteiten die een bepaalde bibliografische database biedt, moet deze rechtstreeks worden benaderd. De UB VU zal de titels van de digitale bibliografieŽn gaan opnemen in LibSearch;vooralsnog zijn die titels via LibSearch te vinden te vinden onder Links > Other VU resources > e-Resources A-Z. De betreffende pagina biedt ook de mogelijkheid om te filteren op vakgebied en type e-resource (zoals 'BibliografieŽn').
Op het Internet zijn wel specialistische bibliografieën te vinden (die worden bijgehouden door een persoon die of instituut dat deskundig is op een bepaald gebied).
Bevat: (1), (2), (3) en (4)
Meer informatie: AcVa-werkbank > Informatie zoeken > Bibliografieën

Bestand: Web of Science (Basic Search)
Beschrijving: Web of Science is een zgn. citatie index (citation index). Het is een multidisciplinaire databank van bibliografische informatie die je in staat stelt artikelen op te zoeken naar onderwerp (via titel of topic), auteur en tijdschrift. Daarnaast kan men bijvoorbeeld alle artikelen opzoeken die in een bepaald artikel worden geciteerd of die een bepaalde auteur of werk citeren , wat het mogelijk maakt om te komen bij andere auteurs die over een analoog onderwerp publiceren.
Bevat: (1), (2), (3) en (4)
Meer informatie: LibGuide Cursus B: Algemeen > Literatuur zoeken op vakgebied

Bestand: Speciale typen publicaties
Beschrijving: Er zijn diverse collecties met specifieke typen publicaties. Voorbeelden zijn GLIN (zgn. "grijze literatuur"), de UB VU scriptiedatabase, DARE (Digital Academic Repositories – een digitaal archief waar je full-text wetenschappelijke publicaties, waaronder proefschriften, kunt vinden), etc. Alle genoemde publicatietypen kunnen worden gevonden via LibSearch.

Bestand: Internet: algemene zoekmachines
Beschrijving: Zoekmachines zoals Google ontsluiten slechts een zeer beperkt gedeelte van alle bestaande wetenschappelijke literatuur, omdat ze geen toegang hebben tot de databases waarin catalogi (zoals LibSearch van de UB VU) zijn opgeslagen. Toch kun je met behulp van Google soms relevante verwijzingen vinden, bijvoorbeeld via websites van uitgeverijen of via persoonlijke webpagina's van wetenschappers. In het laatste geval is de bonus vaak dat bij titels van een artikel een link op staat naar een digitale versie daarvan).
Nadelen:
  • Slechts een beperkt  gedeelte van alle wetenschappelijke literatuur wordt zo gevonden
  • Je kunt uitsluitend zoeken op titelwoord, niet op trefwoord.
  • Je kunt de resultaten van een zoekopdracht niet klakkeloos gebruiken, maar moet deze beoordelen op hun wetenschappelijke bruikbaarheid.
Bevat: (1), (2), (3) en (4), maar beperkt
Meer informatie: LibGuide Cursus B: Algemeen > Wetenschappelijke informatie op internet

Bestand: Internet: wetenschappelijke zoekmachines
Beschrijving: Wetenschappelijke zoekmachines, zoals Google Scholar, beperken de resultaten van een zoekopdracht op het internet tot bepaalde typen websites, die relevant zijn in een academische context. Het belangrijkste nadeel van algemene zoekmachines, het beperkte en ongeclassificeerde resultaat, geldt echter ook hier.
Bevat: (1), (2), (3) en (4), maar beperkt
Meer informatie: LibGuide Cursus B: Algemeen > Wetenschappelijke informatie op internet