Werkbank Academische vaardigheden


Zoektips

Hieronder vind je enkele tips met betrekking tot het zoeken naaar wetenschappelijke publicates op titel en op onderwerp.

Zoeken op titel

Als je op zoek bent naar een specifieke publicatie (waarvan je beschikt over de titelgegevens), wordt de onderstaande werkwijze aanbevolen.

 • Begin met zoeken via LibSearch van de UB VU: hiermee wordt vrijwel de gehele collectie van de UB VU ontsloten. Je hebt het meeste kans op succes als je als zoekwoorden de achternaam van de auteur opgeeft, gevolgd door ťťn of meer kenmerkende woorden uit de titel (allemaal gescheiden door een spatie).
  N.B. Artikelen in tijdschriften en bundels zijn niet altijd vindbaar via de auteur en de titel van het artikel. Dit is met name het geval bij artikelen die niet online zijn verschenen.
 • Als je zoekactie resultaat oplevert, vind je in LibSearch informatie over beschikbaarheid van gedrukte edities of een directe toegang tot online edities. Bij de gedrukte publicaties klik je op de titel om alle gegevens m.b.t. de publicatie te bekijken en deze indien gewenst online te reserveren of zelf te pakken en te lenen. Bij het online beschikbare materiaal klik je op [eBook bekijken] of [Volledige_tekst_bekijken.jpg] (bij een artikel) om er direct toegang toe te krijgen.
  N.B.
  1. Alle digitale publicaties die de UB VU aanbiedt, zijn zonder meer toegankelijk vanaf elke pc op de VU-campus. Vrijwel alles is ook vanuit huis of mobiel te bereiken; zie voor meer informatie hierover de rubriek Faciliteiten > Thuis werken op de website van de UB VU.
  2. Meer informatie over het gebruik van LibSearch vind je in de LibGuide Cursus A - Geesteswetenschappen van de UB VU.
 • Als je zoekactie geen resultaat oplevert, is het aan te raden om eerst even te controleren of je geen typefout hebt gemaakt en/of om het met een andere combinatie van zoekwoorden nog eens te proberen. Als resultaat nog steeds uitblijft, kunnen de belangrijkste redenen hiervoor zijn dat (i) het gaat om een artikel dat niet als individuele publicatie is gecatalogiseerd of (ii) de betreffende publicatie is niet opgenomen in LibSearch.
 • In situatie (i) moet je zoeken op basis van de titelgegevens van de publicatie (tijdschrift- of boektitel) waarin het artikel of hoofdstuk is verschenen (zie ook hierboven).
 • In situatie (ii) kan je proberen of de publicatie te vinden is met behulp van een ander zoeksysteem, zoals Google Scholar.

N.B. Ook in bibliografische databases kan je gericht zoeken op titel. Als je de betreffende publicatie echter niet hebt gevonden via ťťn van de bovengenoemde methoden, zal hij waarschijnlijk niet beschikbaar zijn in een Nederlandse bibliotheek.

Zoeken op onderwerp

Voor werkstukken en scripties moet je zelf literatuuronderzoek doen; je gaat daarbij op zoek naar literatuur die relevant is in het kader van het onderwerp van je onderzoek. Hoewel je daaarbij natuurlijk kunt zoeken naar bepaalde woorden in titels van publicaties, heeft deze methode uiteraard beperkingen: je zult er lang niet alle relevante titels mee vinden. Daarbij is gedetailleerd zoeken meestal niet goed mogelijk: des te meer trefwoorden je in ťťn zoekopdracht wilt opgeven, des te kleiner de kans zal zijn dat deze allemaal in een titel voorkomen. Het is dan ook verstandig om (ook) gebruik te maken van onderwerptrefwoorden. In de meeste catalogussystemen zijn deze toegevoegd. Probleem is wel dat dit vaak niet consequent en/of volledig is gedaan; bij dergelijke zoekopdrachten weet je dan ook nooit zeker of je echt alle relevante titels in de collectie hebt gevonden. Probeer daarom in ieder geval altijd verschillende zoekopdrachten uit.

De meeste kans van slagen bij het zoeken op onderwerp heb je in principe bij het gebruik van bibliografische databases (zie BibliografieŽn). Probleem daarbij is wel weer dat de publicaties die je vindt lang niet allemaal in de UB VU (of in Nederland) beschikbaar zullen zijn.

N.B. In de LibGuides Cursus B - Algemeen en Cursus C - Geesteswetenschappen van de UB VU wordt uitgebreid informatie gegeven over literatuuronderzoek.