Werkbank Academische vaardigheden


De microfoon

Wanneer je stemgeluid de zaal niet of niet voldoende kan bereiken of wanneer de akoestiek bijzonder slecht is, is het noodzakelijk gebruik te maken van een microfoon.

Voordelen microfoon

 • Je kunt een heel groot publiek toespreken.
 • Je kunt je stem op normale wijze blijven gebruiken in een grote zaal.

Nadelen microfoon

 • Spreken met een microfoon is niet gemakkelijk: het vergt enige oefening.
 • Er ontstaan gemakkelijk technische problemen (zoals galmen, rondzingen).
 • Assistentie is vaak gewenst.

Tips voor het gebruik

 • Probeer een draadloze of halsmicrofoon te regelen. Bij een vaste micro­foon kun je namelijk niet doorspreken als je even je plek verlaat (bijvoor­beeld om iets op te schrijven).
 • Test de werking van de microfoon en de geluidsterkte voor het begin van je presentatie.
 • Houd ongeveer 30 centimeter afstand tot de microfoon.
 • Draai je hoofd niet te ver van de microfoon weg als je spreekt (juist wel als je bijvoorbeeld moet hoesten).
 • Voorkom bijgeluiden zoals smakken, zuchten e.d.
 • Probeer de medeklinkers p, t, k, g en s niet té scherp uit te spreken.
 • Voorkom rondzingen van de microfoon. Dit ontstaat doordat de geluidsinstallatie te hard staat of doordat je te zacht spreekt (of te ver van de microfoon af staat).
 • Spreek bij veel galm de lettergrepen iets korter uit en houd iets langere pauzes aan.