Deze pagina bevat een overzicht van websites die zijn ontwikkeld (of worden gehost) in het kader van het onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Deze sites worden beheerd door het facultaire Bureau Informatisering.

In de kolom 'Verwante sites' is een aantal links opgenomen naar externe websites van facultaire of aan de faculteit gelieerde afdelingen of onderzoeksgroepen, die data en/of resources aanbieden op het gebied van onderwijs en onderzoek. Deze sites zijn gemarkeerd met het symbool external link

N.B. Websites die zijn gemarkeerd met het symbool Locked page zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en studenten van de Vrije Universiteit. U dient daarvoor in te loggen met uw VUnet-id.

Facultaire e-resources

 • Werkbank Academische vaardigheden

  Informatie over informatievaardigheden en mondeling en schriftelijk presenteren.

 • Digital Humanities Workbench

  Information relating to the application of digital methods and techniques and the use of digitized resources in many areas of research in the humanities.

 • Overview text corpora FGW-VU

  Overview of the text corpora that are available to staff and students of the Faculty of Humanities of VU University.

Onderwijstoepassingen

 • Academische uitdrukkingen

  Overzicht van academische uitdrukkingen, bedoeld als hulpmiddel voor schrijvers van academische teksten in het Nederlands.

 • English Language Support OnlineLocked page

  This site contains short tutorial texts which explain problematic areas of formal written English.

 • NLS Online

  Deze site bevat korte teksten over veelvoorkomende struikelblokken in het gebruik van academisch Nederlands. De teksten bespreken deze problemen aan de hand van voorbeelden, en geven ook concrete oplossingen en herformuleringen. Daarnaast zijn er inleidende teksten die de achtergrond van de struikelblokken verduidelijken.

 • Academisch taalgebruik

  Oefeningen met behulp waarvan aankomende studenten uit het buitenland zich zelfstandig kunnen voorbereiden op het volgen van Nederlandstalige colleges.

 • Citivu

  Citivu biedt een digitale leer- en samenwerkingsomgeving, vooral gericht op de bestudering van de ruimtelijke dimensies van steden en regio's.

 • Bouwkundige termenLocked page

  Lexicon van bouwkundige termen en begrippen.

Onderzoeksgegevens

 • Kloosterlijst

  Beknopt repertorium van de zevenhonderd middeleeuwse kloosters binnen de grenzen van het huidige Nederland.

 • Monasticon

  Beredeneerd repertorium van alle conventen in het middeleeuwse bisdom Utrecht die op enig moment in hun bestaan geleefd hebben volgens de derde regel van Franciscus.

 • Nasdat

  Database designed to identify the parameters involved in Nasal Harmony (NH) systems.

 • Dutch Parallel CorpusLocked page

  Zoekinterface voor het DPC.

 • The Awyu-Ndumut Languages Website

  The purpose of the Awyu-Ndumut research project is to present a detailed description of the Awyu-Ndumut family in its linguistic and cultural context.

 • The Biak Language in its cultural context

  This website forms an introduction to the Biak language, and is largely based on fieldwork conducted by Wilco van den Heuvel.

Verwante sites

 • Metaphor Labexternal link

  Metaphor Lab Amsterdam is an expertise center for Metaphor Studies. It is a joint venture of the Network Institute and the Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC).

 • Computational Lexicology & Terminology Labexternal link

  The Computational Lexicology and Terminology Lab (CLTL) is part of the Department of Language, Literature and Communication of the Faculty of Humanities of the VU University Amsterdam, and of the Network Institute.