Academische uitdrukkingen Academische uitdrukkingen

Welkom op de website Academische uitdrukkingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Dit overzicht van academische uitdrukkingen is bedoeld als hulpmiddel voor schrijvers van academische teksten in het Nederlands. Het geeft een lijst van typische formuleringen en uitdrukkingen die duidelijk maken wat de functie of de bedoeling is van een bepaald stukje tekst. Je kunt ze dus gebruiken om aan je lezers duidelijk te maken welke stap je in je werkstuk of scriptie zet.

Het overzicht is onderverdeeld aan de hand van de meest gebruikelijke secties in een academische tekst (Inleiding, Theoretisch kader, Methode, Resultaten, Conclusie, Discussie), aangevuld met een opsomming van uitdrukkingen die horen bij algemene taalfuncties (zoals voorzichtigheid uitdrukken en definities geven). Uiteraard gaat het steeds om voorbeelduitdrukkingen en -formuleringen, die je zelf moet aanpassen voor je eigen tekst.

Dit overzicht is in feite een Nederlandse versie van de Academic Phrasebank van de Universiteit van Manchester. Deze phrasebank is een zeer goede bron voor academische uitdrukkingen in het Engels.

Deze Nederlandse versie is gemaakt door Nadine Linger en Thomas Stam, onder redactie van Nel de Jong en Margreet Onrust en met medewerking van Eric Akkerman (website).