Monasticon Trajectense

zegels Utrecht

Colofon

Het Monasticon Trajectense is een onderdeel van een door NWO gefinancierd onderzoeksprogramma, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit.

Dit onderzoeksproject behelsde drie onderdelen:
- het Monasticon Trajectense (uitvoerders: dr. Antheun Janse; dr. Sabrina Corbellini; prof. dr. Koen Goudriaan)
- een studie van de institutionele structuur van het Kapittel van Utrecht (afgerond promotieonderzoek): dr. Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie (Hilversum 2006)
- een dieptestudie van de tweede religieuze vrouwenbeweging in de steden Leiden en Zwolle (afgerond promotieonderzoek): dr. Madelon van Luijk, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle (Zutphen 2004).

Het Monasticon Trajectense moet uiteindelijk een beschrijving van alle ruim 160 conventen uit het Middeleeuwse bisdom Utrecht bevatten die korter of langer tot de derde orde van Franciscus hebben behoord. De beschrijvingen worden aan de site toegevoegd zodra ze gereed zijn.

Het format van het Monasticon Trajectense is door de uitvoerders ontworpen in samenwerking met de medewerkers van het Bureau Informatisering van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit, drs. Eric Akkerman (behandeling tekstbestanden), drs. Onno Huber (databank) en drs. Ben Stuyvenberg (webinterface).

Voor inlichtingen, correcties en aanvullingen, kunt u contact opnemen met
Prof. dr. Koen Goudriaan
Vrije Universiteit
Faculteit der Geesteswetenschappen
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
k.goudriaan@vu.nl


Laatste update: augustus 2014
Website © 2004 - 2015 / Bureau Informatisering

Bookmark and Share