NLS Online


Over deze site

Deze site bevat korte teksten over veelvoorkomende struikelblokken in het gebruik van academisch Nederlands. De teksten bespreken deze problemen aan de hand van voorbeelden, en geven ook concrete oplossingen en herformuleringen. Daarnaast zijn er inleidende teksten die de achtergrond van de struikelblokken verduidelijken.

De teksten zijn geschreven voor studenten die moedertaalsprekers van het Nederlands zijn, studenten die vanaf hun prille jeugd het Nederlands spreken naast een andere taal, en studenten die het Nederlands pas op latere leeftijd hebben geleerd. Ze zijn dan ook gericht op allerlei verschillende domeinen: niet alleen worden er fouten tegen de grammatica van het Nederlands behandeld (Correctheid), maar ook problemen met de academische toonzetting (Register), met de helderheid en begrijpelijkheid van formuleringen (Leesbaarheid) en met de tekststructuur (Alinea).

Door deze opzet kunnen verschijnselen vanuit meerdere invalshoeken behandeld worden. Problemen rond woordkeus komen bijvoorbeeld aan de orde in het domein Correctheid (verkeerde keuze), in het domein Register (te informele woordkeus) en in het domein Leesbaarheid (onduidelijke en vage woorden).

Elk domein heeft een aantal subcategorieën. Ze zijn te vinden in het menu aan de linkerkant van het scherm, en via de rubriek ‘Inhoud’.

De website kan op zichzelf staand gebruikt worden. Toch zullen veel gebruikers direct landen op een specifieke pagina, omdat ze daarnaar worden verwezen in de feedback van een docent op het Nederlands in hun werkstuk of scriptie. Deze gebruikers kunnen er vervolgens voor kiezen om door te klikken naar andere teksten over vergelijkbare problemen, en/of naar inleidende informatie over de achtergrond van het probleem.