Kloosterlijst

detailsFranssum, Cisterciënzers: Aduard
De ziekenzaal is wat rest van de abdij Aduard: nu in gebruik als dorpskerk Volledige Kloosterkaart op Geoplaza.
IDNR: F04
Parochie: Franssum
Huidige gemeente: Zuidhorn
Patroonheilige: Bernardus
Alias: Aduard
Diocees: Münster
Diocees II: Groningen
Provincie: Ommelanden
Provincie II: -
Gender: m
Stadia: cisterciënzers 1192*
Filiatie: abdij, in de orde opgenomen als dochter van Klaarkamp (R14)
Einde kloosterleven: 1580*: verwoest; 1594: formele opheffing
Verhalende bronnen (CK): 77; 383
Verhalende bronnen (NS): NL0129; NL0376
Handschriften (SV): -
Archivalia: Groningen, GrA: 172
Literatuur: Praamstra en Boersma (1977); Tromp (1989) 28-34; Mol (1991b) 46; F. Bakker en R. van Schaïk in: BiN I, 94-99; Van Moolenbroek, Mol en Loer (2010); Dijk (2011) 65-87; Roemeling (2013) 111; 126; 133vv; 142; Holt (2015) 121-136
Derde Orde: -
Monasticon Batavum: III 44-45 s.v. Franssum
MeMO: 30
Van Deventer: -
Rijksmonument: 7075
Coördinaten: 227/586A
Archeologisch monument: 1241 + 11826 + 15216 + 15981 + 16043
Archeologische status: zhawb
Archeologische activiteit: opgr 1939-1941; kart 1981; vondst 1994; begel abdijkerk 2005; proefoz en begel 2009
Archeologische publicatie: Vissinga en Jelsma (2005); Loer (2010); Dijk en Schrijer (2010); Van Doesburg, Stöver en Müller (2011)
Eerste vermelding: 1192
Laatste vermelding: 1594
ENK: ME-P006-003

[terug naar resultatenset]