Academisch taalgebruik

  oefenmateriaal voor anderstalige aspirant-studenten

Met behulp van de oefeningen op deze website kunnen aankomende studenten uit het buitenland zich zelfstandig voorbereiden op het volgen van Nederlandstalige colleges. De nadruk valt daarbij op het soort taal dat in colleges wordt gebruikt. Het aantal vaktermen dat wordt gebruikt in de geselecteerde colleges is beperkt. Om optimaal van het lesmateriaal te kunnen profiteren, moet de aspirant-student een niveau bereikt hebben dat ongeveer overeenkomt met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal II.

De oefeningen bestaan uit video's van colleges met bijbehorende begripsvragen. De oefeningen kunnen zelfstandig uitgevoerd worden. Dat wil zeggen dat men zelf kan kijken en luisteren naar de video's, de opdrachten kan uitvoeren en vervolgens de antwoorden kan vergelijken met de gegeven feedback.

Beschikbaar zelfstudiemateriaal:
  • College Schriftelijk presenteren (M.G. Onrust, Faculteit der Letteren)
  • Colofon

    © Afdeling Nederlands Tweede Taal