Welke indelingen bespreekt de docent in fragment 6?

1 methodische indeling

2 thematische indeling

3 chronologische indeling

4 indeling