Werkbank Geesteswetenschappen

Inhoudsopgave (site map)

Strategieëen:
Introductie
  Tekstanalyse:
   Introductie
   Lexicale analyse
   Kwalitatieveanalyse
   Inhoudsanalyse
   Text mining
   Stylometrie
Corpusanalyse
Conversatieanalyse
Bronnenonderzoek
Editietechniek
Survey
Interview
Experimenteel onderzoek
  Veldonderzoek:
    Archeologie
    Taalkunde

Thema’s:
  Digital humanities:
   Introductie
   Implicaties
   Literatuur
   Initiatieven
   Projecten FGw-VU
Digitaal erfgoed
  Taaltechnologie:
   Introductie
   Instrumenten
   Toepassingen
  e-Literatuur:
   Introductie
   Kenmerken
   Technieken
   Links

Instrumenten:
Introductie
Enquête
Experiment
Transcriptie
  Annotatie:
   Vrije annotatie
   Formele annotatie
Concordantie
  Corpus:
   Samenstelling
   Annotatie
   Exploratie
  Database:
   Introductie
   Voorbeelden
   Programmatuur
   Aandachtspunten
  XML:
   Introductie
   Basisprincipes
   Voorbeelden
   Werken met XML
   Text Encoding Initiative
   Meer informatie
GIS
Statistische analyse
Datavisualisatie
Rapportage
Samenwerking

Deze werkbank:
Startpagina
  Inhoudsopgave
Colofon
Gerelateerde werkbanken

Programmatuur:
Overzicht

Apparatuur:
Voicerecorder
Videocamera
Eye tracker
Medialab

Digitale teksten:
Introductie
Typen
Bestandsformaten
Annotatie
Verkrijgbaarheid

E-resources:
Introductie
  Bronmateriaal:
   Introductie
   UBVU
   Collecties Nederland
   Collecties buitenland
Woordenboeken
Biografieën
Literaire recensies
  Taalkunde:
   Lexicale databestanden
   Grammatica's
   Taalkundige lexicons
   Tekstcorpora
De Bijbel