Werkbank Geesteswetenschappen

Literatuur digital humanities

Er is en wordt veel gepubliceerd op het gebied van de e-humanities. Het is in de context van deze Werkbank onmogelijk om daar een uitgebreid overzicht van te geven. Voor een introductie wordt onderstaande verzameling essays aanbevolen, omdat hij een breed overzicht biedt van het terrein:

Schreibman, Susan, Ray Siemens & John Unsworth (eds). 2004. A Companion to Digital Humanities. Oxford: Blackwell.

Een interessante gedrukte publicatie (beschikbaar bij de UB VU) is

David M. Berry (ed.). 2012. Understanding Digital Humanities. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Meer informatie.

Onderstaande publicatie is een combinatie van een gedrukte bundel en een vrij toegankelijke webversie (zie onder Debates).

Gold (ed.), Matthew K. 2012. Debates in the Digital Humanities. Minneapolis: University of Minnesota Press. Open-access edition.

Voor meer specifieke publicaties verwijzen we naar bestaande bibliografieŽn, zoals de beknopte Digital Arts and Humanities Bibliography van arts-humanities.net.


De onderstaande digitale publicaties stellen je in staat om op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied:

e-data&research
e-data&research is een kwartaalblad voor onderzoekers en studenten in de alfa- en gammawetenschappen en bevat nieuws en informatie over data en wetenschappelijk onderzoek.

eMagazine van de eHumanities Group
Dit magazine biedt nieuws op het gebied van digital humanities van de Nederlandse eHumanities Group en zijn netwerk.

Overzicht buitenlandse tijdschriften
Beknopt overzicht van tijdschriften op het gebied van digital humanities (Berkely University).

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Implicaties   Initiatieven   Projecten FGw-VU