Werkbank Geesteswetenschappen

Initiatieven

Onderstaande initiatieven beogen om de inzet van ICT-methoden en -technieken in het humaniora-onderzoek bevorderen. De betreffende websites bieden dan ook veel relevante informatie op dit gebied.

Centre for Digital Humanities Amsterdam
Het Centre for Digital Humanities Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op het gebied van digital humanities.

The eHumanities Group (KNAW)
Met het programma eHumanities wil de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kennis opbouwen van de mogelijkheden van informatietechnologie voor de alfa- en gammawetenschappen en onderzoek op dat terrein bijeenbrengen. De werkzaamheden worden geconcentreerd rond twee thema's: computational humanities en cultures of e-humanities. Onder computational humanities wordt verstaan het ontwikkelen van instrumenten, methoden en benaderingen voor het verzamelen, opslaan, verwerken, documenteren en weergeven van gegevens. Bij cultures of e-humanities gaat het om onderzoek naar het effect van innovatie op de manier waarop alfa- en gammawetenschappers onderzoek doen. (Tekst ontleend aan persbericht KNAW d.d. 03-02-2011).

Digital Humanities at the KB
Services and programmes to facilitate digital humanities research in KB digital collections.

The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO)
ADHO bevordert en ondersteunt digitaal onderzoek en onderwijs binnen de geesteswetenschappen.

DHCommons
DHCommons is an online hub focused on matching digital humanities projects seeking assistance with scholars interested in project collaboration. This hub responds to a pressing and demonstrable need for a project-collaborator matching service that will allow scholars interested in DH to enter the field by joining an existing project as well as make existing projects more sustainable by drawing in new, well-matched participants. Additionally, DHCommons helps break down the siloization of an emerging field by connecting collaborators across institutions, a particularly acute need for solo practitioners and those without access to a digital humanities center.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Implicaties   Literatuur   Projecten FGw-VU