Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > Tekstanalyse > Introductie

Tekstanalyse: introductie

Binnen de geesteswetenschappen worden diverse technieken gehanteerd voor het analyseren van teksten met behulp van ICT-technieken. De naamgeving daarvan is helaas niet altijd eenduidig en kan verschillen tussen specifieke vakgebieden. In deze werkbank worden de onderstaande begrippen gehanteerd om onderscheid te maken tussen 5 structureel verschillende benaderingswijzen. We zijn ons ervan bewust dat discussie over deze naamgeving mogelijk is, vandaar dat kort wordt aangeduid wat er hier mee wordt bedoeld.

 • Lexicale analyse
  Analyse door middel van het zoeken naar woorden, woordpatronen en eventuele annotaties in een tekst of een verzameling teksten met behulp van zgn. concordantieprogrammatuur, die ook informatie kan geven over andere woordgerelateerde aspecten, zoals de frequentie en de distributie van woorden in een tekst.
 • Kwalitatieve analyse
  Inhoudelijke analyse door middel van close reading van één tekst of een beperkt aantal teksten, waarbij annotaties aan de tekst worden toegevoegd die vervolgens kan worden geanalyseerd.
 • Inhoudsanalyse (content analysis)
  Technieken die gebruikt worden om onderzoek te doen naar de communicatieve aspecten van één of meer tekstuele uitingen op basis van objectieve en systematische analyse daarvan. N.B. Met name dit begrip wordt op meerdere manieren geïnterpreteerd. In deze werkbank wordt de definitie gebruikt zoals die binnen de communicatiewetenschap wordt gehanteerd.
 • Text mining
  Het proces om met behulp van verschillende ICT-technieken op geautomatiseerde wijze waardevolle informatie te halen uit grote hoeveelheden tekstmateriaal.
 • Stylometrie
  Kwantitatieve analyse van stijlkenmerken van één of meer teksten.

Overige pagina's in deze rubriek: Lexicale analyse   Kwalitatieve analyse   Inhoudsanalyse   Text mining   Stylometrie