Werkbank Geesteswetenschappen

Survey

Een survey kan worden ingezet om onderzoek te doen naar meningen, attitudes, ervaringen, kennis, e.d. van mensen. Basisinstrument daarbij is de vragenlijst, veelal verwerkt in de vorm van een enquête. Het kan daarbij uitsluitend om vragen gaan ("Wat vindt u van ..."; "Hoeveel romans heeft u de afgelopen maand gelezen?"), maar ook om vragen die zijn gekoppeld aan het lezen van een teksfragment of het bekijken van een afbeelding of video.

Taken / activiteiten

Enquêtevragen opstellen De kwaliteit van je onderzoek staat of valt met het ontwerp van de enquête, die de data voor je onderzoek levert. Het is daarom erg belangrijk om de vragenlijst zeer zorgvuldig en methodologisch verantwoord op te stellen, in nauwe samenhang met je onderzoeksvragen en/of -hypothesen. Aanbevolen wordt om dit altijd te doen overleg met je docent, uiteraard na bestudering van relevante informatie in een methodologiehandboek. Beknopte tips voor het opzetten van een survey vind je in de Survey Design Tutorial van StatPac.
Enquête afnemen
Een enquête kan op verschillende manieren kan worden afgenomen: mondeling (face to face of telefonisch), op papier of met behulp van de computer. Als dit met behulp van de computer gebeurt, zijn daar verschillende programma's voor beschikbaar (zie hieronder). Belangrijke methodologische beslispunten daarbij zijn de wijze waarop de respondenten worden geselecteerd (statistiek: aselecte steekproef) en de wijze waarop de enquête wordt afgenomen (gecontroleerd, b.v. in computerzaal, of ongecontroleerd, b.v. via een on-line enquête).
Resultaten verwerken
In de meeste gevallen worden de onderzoeksresultaten statistisch geanalyseerd. Meer informatie over statistische analyse.

Hulpmiddelen

Met name voor het afnemen van enquêtes via de computer zijn diverse programma's beschikbaar.
  • ThesisTools is een gratis programma voor het creëren en afnemen van eenvoudige online vragenlijsten.
  • Voor het creëren en afnemen van meer geavanceerde enquêtes, waarbij vragen worden gekoppeld aan het lezen van teksfragmenten of het bekijken van afbeeldingen of video's, wordt in onze faculteit het programma Qualtrics gebruikt.