Werkbank Geesteswetenschappen

Onderzoeksstrategieën: introductie

Afhankelijk van je onderzoeksvragen en/of -hypothesen en de keuze voor de benadering (beschrijvend, exploratief of toetsend), kies je voor een bepaalde onderzoeksstrategie. In deze werkbank wordt een aantal belangrijke onderzoeksstrategieën die binnen de geesteswetenschappen worden ingezet beknopt besproken. Daarbij worden de taken en activiteiten behandeld die deel uitmaken van de betreffende strategie en worden de instrumenten genoemd die daarbij kunnen worden ingezet. Deze informatie is steeds zeer beknopt; deze werkbank is niet bedoeld als vervanging voor een methodologieboek.

Voor bepaalde instrumenten zijn in de faculteit specifieke computerprogramma's beschikbaar. Hoofddoel van deze werkbank is het beschrijven daarvan, waarbij waar mogelijk ook verwijzingen worden gegeven naar relevante handleidingen en/of practica.

Dit is een voorbeeld van de hierboven beschreven opzet, voor de onderzoeksvraag 'Wat vinden jongeren van het toevoegen van muziek aan nieuwsitems?':

Strategie Taken / activiteiten Instrumenten Programma's
Survey • enquête opzetten
• enquête invoeren
• enquête afnemen
• statistische analyse
• rapporteren (webtekst)
→ n.v.t.
→ online enquêtetool
→ online enquêtetool
→ statistische software
→ HTML-editor
→ n.v.t.
→ Qualtrics
→ Qualtrics
→ SPSS
→ KompoZer