Werkbank Geesteswetenschappen

Interview

Het interview is een onderzoeksmethode waarbij een interviewer één of meerdere personen bevraagt. Dat kan in de vorm van individuele gesprekken zijn, maar ook in de vorm van een groepsgesprek of door het werken met zgn. focusgroepen. Een interview kan meer of minder gestructureerd zijn, afhankelijk van de mate waarin de te behandelen onderwerpen en vragen vooraf vastliggen. Een volledig gestructureerd interview (waarbij alle vragen vooraf vastliggen en volledig zijn uitgewerkt) zou in bepaalde gevallen wellicht ook kunnen worden afgenomen in de vorm van een survey.

Een voorbeeld van een onderzoeksmethode waarin het interview centraal staat, is mondelinge geschiedenis (vaak aangeduid als oral history), waarbij op systematische wijze individuele herinneringen van personen met betrekking tot een bepaalde gebeurtenis of in de vorm van een levensverhaal worden vastgelegd aan de hand van een (min of meer) gestructureerde vragenlijst. camera De vragenlijsten worden meestal in de vorm van interviews afgenomen waarbij de gesprekken op de een of andere manier worden vastgelegd (gedocumenteerd), meestal in de vorm van een audio of audiovisuele opname. Om analyse van de interviews te bevorderen worden vervolgens meestal transcripties van de interviews gemaakt. Naast de gesproken tekst bevatten deze transcripties doorgaans ook non-verbale observaties.

Analyse van interviews

Analyseren van interviews met behulp van de computer is mogelijk op basis van de digitale bestanden van de interviews in auditieve of audiovisuele vorm en/of op basis van de transcripties daarvan.

Doorzoeken op basis van spraakherkenning

Op het Web zijn vele oral history collecties te vinden waarin gezocht kan worden in de audio- of audiovisuele bestanden door middel van spraakherkenning. Een voorbeeld hiervan is het Radio Oranje project. Op basis van spraakherkenningstechnologie kan men zoeken in de toespraken van H.M. Koningin Wilhelmina die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Radio Oranje zijn uitgezonden.

Zoeken op basis van spraaktechnologie biedt de mogelijkheid een zoekterm op te geven en relevante fragmenten in de interviews (of toespraken, radio en televisie archieven) te horen en/of te zien. Meestal wordt daarbij ook een door spraakherkenning gegenereerde transcriptie van het fragment getoond en (semi-) automatische gegenereerde samenvattingen. In enkele gevallen wordt bovendien de mogelijkheid geboden zoekresultaten van annotaties te voorzien.

Transcriberen van interviews

Om analyse van interviews te faciliteren is het zeer aan te bevelen de opnames om te zetten naar tekstbestanden. Dat proces noemt men transcriberen. Voor digitale hulpmiddelen bij het transcriberen, zie de pagina over transcriptie.

Analyse van transcripties

Hoewel spraakherkenning goede resultaten biedt als het gaat om het doorzoeken van interviews, zijn de mogelijkheden beperkt. Voor het doorzoeken en analyseren van grotere bestanden of meerdere interviews (een zogenaamd corpus) bieden concordantieprogramma's prima functionaliteiten. Met behulp van dergelijke software kan men op basis van transcripties woordfrequentielijsten maken om inzicht te krijgen in het idioom dat in de interviews gehanteerd wordt, welke onderwerpen besproken worden en op welke momenten die aan de orde komen in de verschillende interviews.

Een verzameling getranscribeerde interviews kan worden benaderd als een corpus, waarop systematische analyse mogelijk is met behulp van concordantieprogrammatuur, en/of andere technieken op het gebied van tekstanalyse. Het kan dan zinvol zijn om de transcripten te annoteren (zie de pagina's over formele annotatie en vrije annotatie), bijvoorbeeld door aan te geven wie aan het woord is (structuur en metadata), maar ook door door bepaalde concepten te markeren (inhoudelijke aspecten). Dat maakt uitgebreidere, en meer gedetailleerde analyse mogelijk. Voor dergelijke annotatie wordt vaak XML gebruikt. Een programma als Wordsmith kan omgaan met in XML gecodeerde bestanden.

Het is ook mogelijk om meer dan alleen de transcitpie te annoteren. Een programma als UAF corpus tool . Het programma Atlas.ti biedt daarnaast de mogelijkheid om ook videofragmenten van annotaties te voorzien.