Werkbank Geesteswetenschappen

Experimenteel onderzoek

In experimenteel onderzoek wordt onderzocht wat de invloed van een door de onderzoeker gemanipuleerde factor is in een bepaalde situatie. In de meeste gevallen worden daarvoor twee gelijke groepen samengesteld, waarbij de ene groep wordt onderworpen aan een experimentele factor en de andere (de controlegroep) niet. Daarbij wordt een onderzoekssituatie gecreëerd die zoveel mogelijk gecontroleerd is.

Belangrijkse onderdelen van een experiment zijn (i) de opzet; (ii) de uitvoering, waarbij nauwkeurig meten een belangrijke taak is; en (iii) de statistische analyse van de resultaten (het experiment is een kwantitatieve onderzoeksstrategie).

De instrumenten die (kunnen) worden ingezet ter ondersteuning van deze taken zijn sterk afhankelijk van het gekozen onderzoeksdesign en daardoor heel divers. Omdat meten zo'n belangrijke rol speelt, wordt daarbij wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de computer. Voorbeelden van instrumenten en computerprogramma's die in onze faculteit worden ingezet ter ondersteuning van experimenten zijn:

Enquête: Qualtrics
Interactieregistratie computergebruik: Morae
Reactietijdmeting: E-Prime
Meting oogbewegingen: Eye-tracker, b.v. in combinatie met E-Prime

Met sommige programma's worden de resultaten uitsluitend gemeten (zoals door Qualtrics), waarna ze met een apart programma (zoals SPSS) statistisch moeten worden geanalyseerd. Andere programma's (zoals Morae) bieden ook zelf al mogelijkheden voor statistische analyse.