Werkbank Geesteswetenschappen

XMLPad

Beknopte beschrijving

XMLPad is een eenvoudige (freeware) XML-editor waarmee XML-annotaties in een tekst kunnen worden aangebracht en geŽdit. Daarnaast kan XMLPad worden gebruikt om document type definitions (DTD's) en andere XML-gerelateerde documkenten te editen en om te controleren of een DTD correct is en of een gemarkeerd XML-document aan de betreffende DTD voldoet. Tevens kan XMLPad een grafische representatie van de elementstructuur van een DTD en een document instance produceren.

Handleiding en practicum

Er is geen aparte handleiding beschikbaar voor dit programma. Hiervoor moet de ingebouwde helpfunctie worden gebruikt.

Akkerman, Eric (2006). Practicumhandleiding XMLPad. Interne publicatie Faculteit der Letteren VU Amsterdam.

Beschikbaarheid

XMLPad is niet beschikbaar op VU-pc's. Voor eigen gebruik is het programma gratis te verkrijgen via de website van WmHelp.com. N.B. De freeware versie is WmHelp XmlPad for Windows.

Overige opmerkingen

Het wordt aangeraden om XML-annotaties altijd in te voeren op basis van een vooraf gedefinieerde DTD. Het facultaire Bureau Informatisering kan ondersteuning bieden bij het ontwerp en de implementatie van dergelijke DTD's.


Logo XMLPad