Werkbank Geesteswetenschappen

Windows Grep

Beknopte beschrijving

Windows Grep is programmatuur waarmee tekstbestanden doorzocht kunnen worden. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van zgn. reguliere expressies, waardoor complexe zoekpatronen kunnen worden gedefinieerd. Dat varieert van een zoekpatroon voor alle woorden die beginnen met "in" en eindigen op "ing" (zoals "inburgering") of alle woorden die niet de letter "e" bevatten, tot een patroon voor alle woordgroepen van drie woorden die met dezelfde letter beginnen (zoals "vroege vogels vangen"). Hiermee biedt het programma geavanceerdere zoekmogelijkheden dan b.v. WordSmith of AntConc, vooral als wordt gezocht in geannoteerde bestanden. Bovendien kunnen met Windows Grep allerlei soorten bestanden worden doorzocht: naast plain-ASCII text files (waaronder ook HTML- en XML-bestanden vallen) ook binaire bestanden zoals Word-bestanden, databases en spreadsheets.

Handleiding

Beknopte instructie Windows Grep
In deze beknopte handleiding wordt een aantal basisfuncties van Windows Grep beschreven.

Het programma heeft een uitstekende on-line helpfunctie, waarmee meer uitgebreide informatie opgevraagd kan worden.

Beschikbaarheid

Windows Grep is voor studenten en medewerkers van de faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar op VU-pc's, en kan voor eigen gebruik kosteloos worden gedownload via http://www.wingrep.com/.

Meer informatie

Website Windows Grep
Zie bijvoorbeeld de pagina features.

On-line regular expression tutorial
Uitgebreide instructie in het gebruik van reguliere expressies.


Logo Wingrep