Werkbank Geesteswetenschappen

Transana

Beknopte beschrijving

Schermvoorbeeld Transana Transana kan worden gebruikt voor de transcriptie van digitaal audio- en videomateriaal. Daarbij bestaat een directe koppeling tussen het oorspronkelijke materiaal en het transcript. Met behulp van het programma kan materiaal worden getranscribeerd, kunnen interessante fragmenten (clips) daarin worden geïdentificeerd en kunnen daar trefwoorden aan worden toegekend. De clips kunnen vervolgens op diverse manieren worden geordend en ondergebracht in verzamelingen en de relaties tussen de toegekende trefwoorden kunnen in kaart worden gebracht. Op deze wijze kunnen de onderzoeksdata optimaal worden beheerd en op verschillende manieren worden geëxploreerd.
Transana faciliteert het delen van geanalyseerde data, met collega's en/of mede-studenten, zodat gezamenlijke analyse mogelijk wordt.

Handleiding

Transana bevat zelf een goede handleiding. Bij facultaire cursussen waarin Transana wordt gebruikt, wordt een handleiding aangeboden via Blackboard. Andere ge´nteresseerden kunnen de guided tour doorlopen op de website van Transana om een indruk te krijgen van de functionaliteit van het programma.

Beschikbaarheid

De faculteit beschikt over een licentie voor het gebruik van de multi-user versie van Transana. Studenten die een cursus volgen waarin Transana wordt gebruikt, krijgen dan ook bij aanvang van de cursus informatie over de (gratis) beschikbaarheid van het programma. Andere ge´nteresseerden kunnen contact opnemen met Marca Schasfoort (m.c.g.schasfoort at vu.nl). Studenten die eerder al eens gebruik gemaakt hebben van Transana kunnen de handleiding en het programma ook vinden op G:\FGW\Data\Transana\Software Transana.

Meer informatie

Zie de website van Transana.

Overige opmerkingen

Transana kan ook uitsluitend gebruikt worden voor het maken van transcripties, waarna de transcripten indien gewenst met behulp van andere programmatuur verder bewerkt en/of geanalyseerd kunnen worden.


Logo Transana