Werkbank Geesteswetenschappen

SPSS

Beknopte beschrijving

SPSS is een computerprogramma dat kan worden gebruikt voor het invoeren en bewerken van kwantitatieve data en de beschrijvende en toetsende statistische analyse daarvan.

Handleidingen

  • Het boek dat bij de facultaire statistiekcursus wordt gebruikt is Discovering statistics with SPSS van Andy Field (Sage Publications). Een handzaam leerboek en naslagwerk voor het gebruik van SPSS is het Basishandboek SPSS voor Windows van Alphons de Vocht (Bijleveld Press; verkrijgbaar voor diverse versies van SPSS).
  • SPSS tutorials (Kent State University).
    Stap-voor-stap instructies om diverse basisvaardigheden met SPSS aan te leren.
  • Tutorials for students.
    Reeks video tutorials (ontwikkeld door Central Michigan University) die je stap-voor-stap de basisvaardigheden aanleren van het werken met SPSS.

Beschikbaarheid

SPSS is beschikbaar op de pc's in alle facultaire pc-zalen.
Tevens is het voor medewerkers en studenten voor een lage prijs verkrijgbaar via Surfspot.

Meer informatie

Over SPSS is veel informatie te vinden op het internet, zie b.v. het overzicht van SPSS tutorials (Engelstalig).

Overige opmerkingen

De accuratesse van statistische analyses is afhankelijk van veel factoren: de wijze waarop de data zijn verzameld, de wijze waarop de data in een statistisch programma worden ingevoerd, het kiezen van de relevante beschrijvende technieken en/of de het kiezen van de statistische toetsen die geschikt zijn voor de betreffende data en de beoogde analyse(s), de wijze waarop deze worden uitgevoerd, een correcte interpretatie van de resultaten van de analyse(s) en een adequate rapportage. Het wordt daarom afgeraden om aan een statistische analyse te beginnen als je niet over voldoende deskundigheid beschikt op dit gebied.

Facultaire medewerkers en studenten die beschikken over basisvaardigheden SPSS, maar die in het kader van hun onderzoek aanvullende vragen hebben over het gebruik daarvan, kunnen voor ondersteuning terecht bij Gerben Mulder (g.mulder at vu.nl).


Logo SPSS