Werkbank Geesteswetenschappen

R

Beknopte beschrijving

R is een geavanceerde software-omgeving met een groot aantal voorgeprogrammeerde statistische functies en grafische modules. Het is een zeer krachtig en flexibel pakket, dat in toenemende mate wordt gebruikt door taalkundigen en communicatiewetenschappers die veel gebruik maken van (complexe) statistische analyses.

Handleiding

De handleiding An Introductionto R is online beschikbaar. Op de projectsite van R (zie hieronder) is deze handleiding ook in HTML-formaat beschikbaar en worden ook meer specialistische handleidingen aangeboden.

Beschikbaarheid

R is vooralsnog niet beschikbaar op de facultaire pc-zalen. Het kan voor thuisgebruik kosteloos worden gedownload via de projectsite (zie hieronder).

Meer informatie

The R Project for Statistical Computing
Via deze website kan R worden gedownload. Daarnaast vind je hier uitgebreide informatie over R.

R Tutorial
Deze website biedt onder meer een introductie in R, inclusief illustraties van het gebruik ervan bij de uitwerking van elementaire statistische analyses.

Overige opmerkingen

Leren werken met R vereist meer inspanning dan leren werken met SPSS, omdat de gebruikersinterface van R niet menugestuurd is. R kent (mede) daardoor een steile leercurve.


Logo R