Werkbank Geesteswetenschappen

ICECUP

Beknopte beschrijving

ICECUP is een programma voor het exploreren van de Brits-Engelse component van het International Corpus of English (ICE-GB). Elke tekstuele eenheid ('zin') in dit corpus is volledig syntactisch geanalyseerd en kan worden gepresenteerd in de vorm van een boomstructuur. Voorbeeld voor de zin "Does she play tennis?":

Voorbeeldscherm ICECUP

Met ICECUP kan je eenvoudige opdrachten formuleren om naar woorden en woordgroepen te zoeken, die resulteren in een uitvoer in de vorm van een concordantie. Daarnaast kan gezocht worden op de verschillende syntactische annotaties (zoals woordsoort, zinsdeel en syntactische functie), en in het gedeelte van het corpus met gesproken tekst naar diverse kenmerken van gesproken taal (zoals pauzes en overlap). Tenslotte biedt ICECUP een krachtige functie om te zoeken naar complexe syntactische structuren. Een extra faciliteit in dat verband is de mogelijkheid om zgn. "fuzzy tree fragments" (FTFs) te definiŽren, waarmee gezocht kan worden naar delen van boomstructuren. Voorbeeld van zo'n zoekpatroon:

Voorbeeldscherm ICECUP
Search pattern for all instances of direct objects (OD) which are immediately followed by a prepositional phrase (PP) functioning as an adverbial (A).

Handleiding

Getting started with ICECUP 3.1

Het programma zelf biedt een goede ingebouwde helpfunctie.

Beschikbaarheid

ICECUP is voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar op alle VU-pc's.

Meer informatie

ICECUP 3.1 Information pages
Deze webpagina's bieden informatie over de functies van ICECUP. Je vindt hier ook een flash-filmpje dat het gebruik van ICECUP illustreert.

Meer informatie over het ICE-GB corpus is te vinden op de website Overview of text corpora in the Faculty of Humanities (selecteer Corpus language = English).


Logo ICECUP