Werkbank Geesteswetenschappen

CLAN

Beknopte beschrijving

CLAN (hetgeen staat voor Computerized Language ANalysis) is een programma dat is ontwikkeld voor het analyseren van data die zijn getranscribeerd in het zgn. CHILDES-formaat. Dit formaat wordt vooral gebruikt voor tekstcorpora met data op het gebied vaan taalverwerving. CLAN bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de CLAN-editor, waarmee bestanden in CHAT- en Conversation Analysis (CA)-formaat kunnen worden geŽdit. Deze editor biedt ondermeer functionaliteit voor het afspelen van audio en video, koppeling met audio en video en het toevoegen van annotatie aan de data. Het tweede onderdeel van CLAN is een uitgebreide set programma's voor de analyse van CHILDES-data, zoals frequentietellingen, zoekopdrachten (b.v. naar bepaalde woorden of woordcombinaties), co-ocurrence analyses, morfosyntactische analyses, interactionele analyses en MLU-tellingen.

Handleidingen

Clan Manual
Deze handleiding geeft een uitgebreide beschrijving van het gebruik van CLAN en bevat tevens een aantal oefeningen.

CLAN programma's
Korte uitleg over de CLAN-programma's van Jacqueline van Kampen (Universiteit Utrecht).

Beschikbaarheid

Clan is voor studenten en medewerkers van de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar op VU-pc's.
Voor thuisgebruik kan het programma kosteloos worden gedownload via de website van het CHILDES-project. N.B. Het programma is beschikbaar voor gebruik onder Windows (vanaf XP) en Mac OS X.

Meer informatie over CHILDES (Child Language Data Exchange System)

Website CHILDES-project

MacWhinney, B. (1991). The CHILDES Project: Tools for Analyzing Talk. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.


Logo CHILDES