Werkbank Geesteswetenschappen

ATLAS.ti

Beknopte beschrijving

ATLAS.ti is een programma dat kwalitatatieve analyse van tekstuele, grafische en audiovisuele data kan ondersteunen. Het kan worden toegepast bij zowel systematische als creatieve analyse van ongestructureerde data. Met behulp van het programma kan het onderzoeksmateriaal op verschillende manieren worden geannoteerd en kan commentaar (in de vorm van zgn. memo's) worden toegevoegd aan allerlei objecten (zoals documenten, citaten of annotaties). Verschillende delen van het materiaal kunnen ook aan elkaar worden gerelateerd met behulp van hyperlinks. Annotaties, commentaar en hyperlinks kunnen op verschillende manieren worden bekeken, doorzocht en gecombineerd. Annotaties kunnen worden geteld en geŽxporteerd naar SPSS-formaat voor verdere statistische analyse.
Een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden van Atlas.ti en van de onderliggende concepten van het programma is te vinden in het document ATLAS.ti 6: Concepts and Functions.

Handleiding

Op de website van ATLAS.ti vind je onder Support > Manual+Docs ondermeer quick tours, beknopte en volledige handleidingen en een aantal videotutorials die de belangrijkste toepassingen van het programma illustreren.

Beschikbaarheid

ATLAS.ti is voor studenten van de faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar op VU-pc's.
Medewerkers kunnen beschikking krijgen over het programma via de IT helpdesk.
Via de website van ATLAS.ti is een gratis demoversie beschikbaar; deze is volledig functioneel, maar heeft beperkingen met betrekking tot de hoeveelheid te analyseren materiaal.

Meer informatie

Website ATLAS.ti

Friese, Susanne. 2011. Using ATLAS.ti for Analyzing the Financial Crisis Data. Forum: Qualitative Social Research (12:1).
Dit artikel geeft voorbeelden van het gebruik van Atlas.ti in een onderzoeksproject.


Logo ATLAS.ti