Werkbank Geesteswetenschappen

AntConc

Beknopte beschrijving

AntConc is een eenvoudig concordantieprogramma, waarmee onderzocht kan worden waar en hoe woorden voorkomen in teksten. Er kunnen frequentielijsten en concordanties mee worden gemaakt, die op verschillende manieren kunnen worden geordend en van waaruit ook direct naar de volledige tekst gegaan kan worden. Daarnaast biedt het programma een plotfunctie (die grafisch aangeeft waar in een tekst een bepaald woord voorkomt) en kan het overzichten produceren van woordclusters, n-grams en collocaties.

Handleiding en practicum
Via de AntConc Homepage wordt een beknopte handleiding aangeboden (via de link [Help]), evenals een aantal video tutorials en een geschreven tutorial.

In de faculteit is een Practicum AntConc beschikbaar, met behulp waarvan de basisfuncties van het programma kunnen worden geoefend. Om daar gebruik van te kunnen maken, moet eerst het oefenbestand Alice11.txt worden gedownload (rechter muisknop > Opslaan als).

Beschikbaarheid

AntConc is freeware. Het is voor studenten en medewerkers van de faculteit der Geesteswetenschappen beschikbaar op VU-pc's, en kan voor thuisgebruik worden gedownload via http://www.laurenceanthony.net/software/antconc. Het is beschikbaar voor Windows, Macintosh OS X en Linux.

Overige opmerkingen

AntConc kan alleen worden gebruikt om teksten te doorzoeken die zijn opgeslagen in zgn. plain ASCII-formaat. Dit geldt voor de meeste tekstcorpora die worden aangeboden via het facultaire netwerk. HTML- en XML-bestanden zijn ook opgeslagen in dit formaat. Word- en pdf-bestanden moeten eerst worden omgezet naar dit formaat voordat er met WordSmith in kan worden gezocht (Word: Bestand > Opslaan als > Opslaan als: Tekst zonder opmaak (*.txt))

Het programma AntConc kan goed worden gebruikt als alternatief voor het commerciële programma WordSmith, dat in de faculteit wordt gebruikt voor vergelijkbare taken. De mogelijkheden ervan zijn wel iets beperkter dan die van WordSmith. Zo biedt WordSmith 4 ten opzichte van AntConc 3.4 meer specifieke mogelijkheden voor:

  • het manipuleren van het concordantie-overzicht (kolommen toevoegen en verwijderen; context vergroten; context beperken tot zinnen; concordantieregels verwijderen; concordantieregels groeperen);
  • het sorteren van de concordantie;
  • het opslaan van de concordantie in een bestand;
  • het werken met en gebruikmaken van XML-annotatie.

Het programma wordt echter wel voortdurend verder ontwikkeld.


Logo AntConc