Werkbank Geesteswetenschappen

Microsoft Access

Beknopte beschrijving

Microsoft Access is een databaseprogramma. Met dit programma kunnen onderzoeksgegevens met een duidelijke, vastomlijnde, structuur op een gestructureerde manier worden opgeslagen, bewerkt en geanalyseerd. Met name voor gegevens die complex van aard zijn, heeft het werken met een databaseprogramma als Access de voorkeur boven een programma als Excel (of Word). Access biedt ondermeer de mogelijkheid om gegevens:

  • op een gecontroleerde manier in te voeren;
  • te sorteren, zoeken en selecteren;
  • op veel manieren te bewerken, verwerken en presenteren;
  • op verschillende manieren te analyseren.

Kernbegrippen bij het werken met databases zijn: het inventariseren van (onderzoeks)gegevens, het beheren/beheersen daarvan (vooral als het gaat om een grote hoeveelheid gegevens) en het ontsluiten en analyseren van de opgeslagen gegevens.

Handleiding en practicum

Introductiepracticum databases: analyse van onderzoeksgegevens m.b.v. Access
Dit document geeft een beknopte introductie ik het werken met Microsoft Access. De nadruk ligt daarbij op het werken met bestaande databases.

Er zijn veel boeken verkrijgbaar over dit programma, van inleidend tot zeer geavanceerd. Ook is op het Internet veel informatie beschikbaar. Twee voorbeelden daarvan zijn Microsoft Access 2010: An Essential Guide en de Microsoft Access 2010: An Intermediate Guide van de University of Reading.

Beschikbaarheid

Microsoft Access 2010 is beschikbaar op alle VU-pc's. Het maakt deel uit van het pakket Microsoft Office Professional 2010 (en is dus niet standaard beschikbaar in alle versies van Office). Dit pakket kan door medewerkers en studenten voor een geringe prijs worden aangeschaft via Surfspot.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de pagina's over databases van deze Werkbank (Instrumenten > Database).

Overige opmerkingen

Bij het ontwerpen van een database is het belangrijk dat de gegevens op een zo efficiënt mogelijke wijze worden opgeslagen. In veel gevallen kan dat niet in één tabel, daarom zijn programma's als Word en Excel ook meestal niet geschikt voor het opslaan van (complexe) gegevens. Een foutief database-ontwerp kan resulteren in (veel) redundantie in de gegevens en kan in het ergste geval leiden tot een onbruikbare verzameling gegevens. Het document Inleiding database-ontwerp biedt basisinformatie over het ontwerpen van databases.

Het facultaire Bureau Informatisering adviseert medewerkers en studenten met betreking tot het gebruik van databases in hun onderzoek en ondersteunt hen bij het ontwerpen van databases en invoerformulieren en bij het converteren en creëren van webdatabases. Je kunt hiervoor contact opnemen met Eric Akkerman (e.akkerman at vu.nl).


Logo Microsof Access