Werkbank Geesteswetenschappen

Statistische analyse

In veel typen onderzoek moeten gegevens statistisch worden geanalyseerd. Als het daarbij uitsluitend gaat om een kwantitatieve beschrijving van de onderzoeksgegevens spreekt men van beschrijvende of descriptieve statistiek. Als statistische analyse wordt gebruikt om te toetsen of de resultaten voor een bepaalde steekproef ook gelden voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken, spreekt men van toetsende of inferentiŽle statistiek. Vaak staat daarbij de vraag centraal of bepaalde onderzoeksvariabelen verband houden met elkaar, welk type verband dat dan is, hoe sterk dat verband is, etc.

Inzet van statistische analyse in onderzoek heeft drie aspecten: (i) je moet weten welke statistische toetsen nodig zijn voor de analyse van je data; (ii) je moet weten hoe je moet werken met het statistische programma dat je gebruikt; en (iii) je moet weten hoe je de resultaten van de analyses moet interpreteren. Er zijn veel manieren om kennis op te doen over deze onderwerpen:

  • In onze faculteit worden een cursus en een minor Toetsende Statistiek aangeboden.
  • Er zijn veel boeken beschikbaar over statistiek. Het boek dat bij de facultaire cursus wordt gebruikt is Discovering statistics with SPSS van Andy Field.
  • Voor € 7,50 kun je toegang krijgen tot een online cursus statistiek voor studenten in het hoger onderwijs: Dr.Stat.
  • Op het Internet is uiteraard veel informatie te vinden over dit onderwerp. Controleer voordat je daarvan gebruik maakt altijd eerst even herkomst en doel/doelgroep.

Programmatuur

Het wordt sterk aanbevolen om statistische analyses uit te voeren op de verzameling van alle individuele onderzoeksgegevens (cases). Men spreekt in dat verband ook wel van ongeaggregeerde data. Voor de analyse van dergelijke gegevens wordt in onze faculteit voornamelijk het programma SPSS gebruikt. Meer informatie over SPSS.

Als het volstaat om de analyse uit te voeren op geaggregeerde data (waarbij je uitsluitend werkt met de optelsom van de onderzochte onderzoeksgegevens) kan je in veel gevallen gebruik maken van een webcalculator. De website VassarStats: Website for Statistical Computation biedt een uitgebreide verzameling webcalculators voor diverse statistische toetsen.

Ondersteuning

Facultaire medewerkers en studenten die beschikken over basisvaardigheden statistische analyse, maar die in het kader van hun onderzoek aanvullende vragen hebben over bepaalde technieken, kunnen voor ondersteuning terecht bij dr Gerben Mulder (g.mulder at vu.nl).