Werkbank Geesteswetenschappen

Samenwerking

Er bestaan tegenwoordig veel mogelijkheden om allerlei vormen van samenwerking te ondersteunen met behulp van ICT-tools. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om communicatie of aan het gezamenlijk werken aan documenten. Hieronder staat een opsomming van dergelijke tools, voorzien van een korte omschrijving. De naam van de tool fungeert als link naar meer informatie op de website ICT in het letterenonderwijs van de VU. N.B. Hoewel deze site is ontwikkeld vanuit het perspectief van het onderwijs, biedt hij voldoende informatie die ook relevant is voor het gebruik in onderzoeksprojecten.

Wiki
Een wiki is een verzameling gerelateerde webpagina’s met informatie die doorgaans door elke bezoeker online kan worden aangevuld en aangepast. In een onderzoeksproject kunnen wiki’s gebruikt worden om samen te schrijven aan online teksten.

Samenwerkingsomgeving
Dit is een omgeving voor het werken aan documenten, het delen van bestanden, om in te discussieren en te overleggen met groepsleden van binnen en buiten de VU. Een samenwerkingsomgeving die veel gebruikt wordt is EDUgroepen.

Document sharing
Toepassing die het mogelijk maakt om documenten te delen en de inhoud samen tegelijk te bewerken.

Video conferencing
Systeem voor online communicatie met behulp van synchrone video.