Werkbank Geesteswetenschappen

Instrumenten: introductie

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de instrumenten die in het onderzoek in de geesteswetenschapen worden gebruikt om data te verzamelen, te bewerken, te exploreren en te analyseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen instrumenten die worden ingezet voor tamelijk specifieke taken (zoals een experiment of een concordantie) en instrumenten die meer generiek van aard zijn en in veel typen onderzoek kunnen worden ingezet (zoals databases, statistische analyse en GIS).

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die ICT biedt bij het rapporteren over onderzoek en bij het faciliteren van samenwerking in onderzoeksverband.

In alle gevallen wordt daarbij steeds aangegeven welke programmatuur in onze faculteit beschikbaar is om de betreffende onderzoekstaken te ondersteunen.

N.B. In deze werkbank worden alleen instrumenten behandeld die kunnen worden ingezet met behulp van programmatuur. Daarom wordt het interview bijvoorbeeld wel als strategie behandeld (omdat een aantal aspecten van de methode, zoals de transcriptie en de analyse, wel met behulp van ICT-tools ondersteund kunnen worden), maar niet als instrument (het interview zelf).