Werkbank Geesteswetenschappen

Enquête

Als voor het verzamelen van gegevens voor kwantitatief onderzoek een enquête worden gebruikt (bijvoorbeeld voor een survey of een experiment), verdient het aanbeveling om deze digitaal af te nemen, omdat dit:

  • op eenvoudige wijze het ondervragen van een groot en geografisch gespreid publiek mogelijk maakt (bij online afname via het Internet);
  • betere controle op de invoer van gegevens mogelijk maakt (of zelfs kan afdwingen);
  • eenvoudigere verwerking mogelijk maakt, zowel logistiek als analytisch.

Bijkomend voordeel is dat duurzame opslag, archivering (inclusief beschrijving van de herkomst van de data) en beschikbaarstelling aan derden van de enquêtegegevens eenvoudiger is dan bij papieren enquêtes. Dit verbetert ook de mogelijkheden voor contrôle en verificatie van gerapporteerde onderzoeksresultaten.

Er bestaan veel programma's voor het digitaal afnemen van enquêtes. In de meeste gevallen gebeurt dit online. Een eenvoudig en gratis online enquêtesysteem is ThesisTools. Veel meer mogelijkheden biedt het commerciële systeem Qualtrics, waarvoor de Faculteit een licentie heeft.

N.B.

  • Het gebruik van digitale hulpmiddelen ontlast je niet van het ontwikkelen van een methodologisch verantwoorde enquête. Doe dit altijd (in overleg met je docent) voordat je de definitieve vragen gaat invoeren in een (online) enquêteprogramma.
  • Om enquêtegegevens statistisch te kunnen gebruiken als basis voor toetsende statististische analyse, moet de groep respondenten een representatieve steekproef vormen uit de totale populatie die centraal staat in het betreffende onderzoek. Bij een enquête die wordt aangeboden via het Internet verdient de manier waarop de potentiële respondenten worden geselecteerd en benaderd daarom extra aandacht.