Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > > Aandachtspunten

Aandachtspunten databases

Meteen beginnen

Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van een onderzoek vast te stellen of een database daarin een nuttige rol kan vervullen. Omdat een onderzoek meestal begint met het verzamelen van gegevens, is het gewenst om deze direct in een geschikte database in  te voeren. Bij het invoeren kan dan gebruik worden gemaakt van formulieren die het invoeren kunnen vereenvoudigen, doordat ze de invoer sturen en (gedeeltelijk) controleren. Bovendien is het vaak erg lastig om in een later stadium gegevens alsnog van b.v. Word of Excel over te zetten naar een database - in de meeste gevallen kan dit niet of slechts gedeeltelijk automatisch gebeuren.

Database-ontwerp

Bij het ontwerpen van een database is het belangrijk dat de gegevens op een zo efficiënt mogelijke wijze worden opgeslagen. In veel gevallen kan dat niet in één tabel, daarom zijn programma's als Word en Excel ook meestal niet geschikt voor het opslaan van (complexe) gegevens. Een foutief database-ontwerp kan resulteren in (veel) redundantie in de gegevens en kan in het ergste geval leiden tot een onbruikbare verzameling gegevens. Het document Inleiding database-ontwerp biedt basisinformatie over het ontwerpen van databases.

Webdatabases

Databases die via het Internet worden aangeboden, hebben meestal beperkte zoekmogelijkheden. Om optimaal te kunnen werken met dergelijke databases is het vaak wenselijk dat men kan beschikken over de achterliggende database zelf, zodat deze kan worden omgezet ('geconverteerd') naar een databasesprogramma naar keuze. Omgekeerd is het ook mogelijk om gegevens die zijn verzameld in het kader van een bepaald onderzoek ter beschikking te stellen aan de buitenwereld via het web. Hiervoor moet dan bijvoorbeeld een Microsoft Access database worden geconverteerd naar een webdatabase, die vervolgens wordt ontsloten met behulp van één of meer zoekformulieren.

Ondersteuning

Het facultaire Bureau Informatisering adviseert medewerkers en studenten met betreking tot het gebruik van databases in hun onderzoek en ondersteunt hen bij het ontwerpen van databases en invoerformulieren en bij het converteren en creëren van webdatabases.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Voorbeelden   Programmatuur