Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > Corpus > Corpusannotatie

Corpusannotatie

Bij veel vormen van corpusonderzoek wordt het samengestelde corpus verrijkt met extra informatie om gespecialiseerde analyse van het materiaal mogelijk te maken. Dit wordt meestal annotatie genoemd.

Zie voor meer algemene informatie over dit onderwerp die relevant is voor alle vakgebieden) de pagina over annotatie van tekstbestanden in deze werkbank. Bij corpusonderzoek gaat het meestal om formele annotatie. De pagina over dat onderwerp in deze werkbank biedt een uitgebreid overzicht van de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn.

Zie Leech (2005) en Gries & Berez (2014) voor meer specifieke informatie over taalkundige corpusannotatie.

Overige pagina's in deze rubriek: Corpussamenstelling   Corpusexploratie