Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina

Deze werkbank is opgezet als plaats waar je allerlei informatie kunt vinden met betrekking tot de toepassing van ICT-methoden en -technieken en het gebruik van gedigitaliseerde bronnen (e-resources) in veel deelgebieden van het geesteswetenschappelijk onderzoek. Daarmee biedt het ondersteuning bij het inzetten van technieken op het gebied van de digital humanities binnen het reguliere onderzoek in de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universteit.

De informatie wordt op verschillende manieren ontsloten, uitgaande van verschillende onderzoeksactiviteiten waarbij ICT-toepassingen kunnen worden ingezet en uitgaande van een aantal instrumenten dat daarvoor beschikbaar is. Via de rubriek Programmatuur kan direct informatie worden opgezocht over alle specifieke computerprogramma's die beschikbaar zijn voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast biedt de rubriek E-resources overzichten van diverse digitale informatiebronnen die de onderzoeker ter beschikking staan en behandelt de rubriek Thema's een aantal specifieke onderwerpen die verband houden met het algemene onderwerp van deze Werkbank.

Onder het menu-item 'Deze werkbank' is een volledige inhoudsopgave (site map) van de website beschikbaar.

N.B. ICT-methoden ter ondersteuning van de meer algemene academische vaardigheden informatievergaring, omgaan met bronnen en presenteren (zowel schriftelijk als mondeling) worden behandeld in de facultaire Werkbank Academische vaardigheden.© Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Bureau Informatisering
2010 - 2017

Bookmark and Share