Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > E-resources > Woordenboeken

Woordenboeken

Veel woordenboeken zijn (vooralsnog meestal naast een gedrukte versie) digitaal beschikbaar. Voor woordenboeken met informatie over hedendaags taalgebruik geldt dat de uitgebreide, betrouwbare, woordenboeken meestal niet gratis toegankelijk zijn. Dit geldt in ieder geval voor de woordenboeken van commerciële uitgeverijen zoals Van Dale en Oxford University Press. Voor medewerkers en studenten van de VU zijn deze echter wel toegankelijk, via licenties die de UB VU daarvoor heeft afgesloten. Je kunt ze vinden als (e-resource via de UB VU). Om deze woordenboeken (die hieronder zijn gemarkeerd met een asterisk [*]) van buiten de VU te kunnen raadplegen, moeten eerst worden ingelogd vie SURFconext.

Goede woordenboeken met informatie over oudere taalfasen zijn wel vaak gratis online toegankelijk.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van betrouwbare digitale woordenboeken.

Vertaalwoordenboeken:
Van Dale's Vertaalwoordenboeken Professioneel *
Woordenboek Latijn/Nederlands * (Amsterdam University Press)

Nederlands:
Van Dale's Groot woorden boek van de Nederlandse taal * (de 'Dikke Van Dale')
Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW: woordenboek hedendaags Nederlands)
De historische woordenboeken van het Nederlands op internet (Instituut voor Nederlandse Lexicologie; voor gebruik gratis gebruikersaccount aanvragen)

Engels:
Oxford English Dictionary * (omvangrijk woordenboek van de Engelse taal, dat meer dan 300.000 ingangen bevat)
Cambridge Dictionaries Online (modern Brits Engels; informatie per lemma beperkt)
Merriam-Webster's Online Dictionay (modern Amerikaans Engels; informatie per lemma beperkt)
Middle English Dictionary (University of Michigan)

Spaans:
Diccionario de la lengua española (eentalig standaardwoordenboek voor het Spaans)

Frans:
Centre Trésor de la langue française informatisé
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (toegang tot meerdere lexicale bronnen)

Duits:
Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jh.

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Bronmateriaal   Biografieën   Literaire recensies   Taalkunde   De Bijbel