Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > E-resources > Introductie

Introductie

E-resources zijn digitale bronnen van velerlei aard. Op het internet zijn enorm veel e-resources beschikbaar die relevant (kunnen) zijn voor het onderzoek binnen de geesteswetenschappen.

Zo zijn steeds meer primaire bronnen digitaal beschikbaar. Daarbij kan je denken aan historische documenten, literaire teksten, kranten, films, fotocollecties, interviews, etc. Tegenwoordig worden dergelijke bronnen uiteraard meestal digitaal geproduceerd, maar in toenemende mate worden ook oudere bronnen gedigitaliseerd, voor specifieke onderzoeksdoeleinden of meer algemeen in het kader van de digitalisering van ons culturele erfgoed.
       Uiteraard kan je met behulp van een zoekmachine op het Internet zoeken naar een bepaalde digitale bron, maar dan is het altijd belangrijk om vast te stellen of de websites en/of e-resources die je vindt, geschikt zijn voor wetenschappelijk gebruik. Zie hiervoor de rubrieken Beoordelingscriteria en Websites en webdocumenten van de facultaire Werkbank academische vaardigheden. Als de herkomst van een gedigitaliseerde bron goed is gedocumenteerd (en je dus weet wat de herkomst van het document is, wat de kwaliteit van de technische en inhoudelijke metadata is, etc.) dan kan hij in principe worden gebruikt voor verder onderzoek. Vraag je daarbij ook altijd af wat de betekenis is van het document als onderdeel van de gehele website en hoe de context en ordening van de website van invloed is op die betekenis. Hoe komt het document op de site terecht? Ontbreken er wellicht ook documenten en waarom is dat het geval?
       In verband hiermee is het vaak verstandig om bestanden te zoeken in gespecialiseerde archieven die zijn opgezet en worden beheerd door wetenschappelijke instellingen. Het kan daarbij gaan om algemene archieven die brede collecties van gedigitaliseerd cultureel erfgoed ontsluiten of om meer gespecialiseerde archieven, zoals het Victorian Web.

Daarnaast is een groeiend aantal inventariserende bronnen beschikbaar, meestal in de vorm van doorzoekbare databases. Ook catalogi en bibliografische databases met informatie over (wetenschappelijke) literatuur vallen hieronder. Zie voor een overzicht hiervan de rubriek Zoeken naar wetenschappelijke literatuur van de facultaire Werkbank academische vaardigheden.

Tenslotte worden in toenemende mate datasets beschikbaar gesteld die zijn voortgekomen uit (wetenschappelijk) onderzoek. Daarbij gaat het dan meestal om bewerkingen, interpretaties en analyses van oorspronkelijke bronnen.

Het is niet het doel van deze werkbank om een uitgebreid overzicht te bieden van alle e-resources die relevant kunnen zijn voor je vakgebied, dat zou ook onmogelijk zijn. We beperken ons hier, naast een overzicht van de belangrijkste Nederlandse archieven, tot een beknopt overzicht van een aantal specifieke e-resources die bruikbaar kunnen zijn als hulpmiddel bij verschillende vormen van onderzoek binnen je vakgebied.

Overige pagina's in deze rubriek: Bronmateriaal   Woordenboeken   Biografieën   Literaire recensies   Taalkunde   De Bijbel