Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > E-resources > Bronmateriaal > Introductie

Introductie

Er is een groeiende hoeveelheid gedigitaliseerd bronmateriaal beschikbaar via het internet. Dat zijn vaak gespecialiseerde verzamelingen, zoals Ursicula (een verzameling digitale facsimile’s van bekende en onbekende teksten uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw), Staten-Generaal Digitaal (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer in de periode 1814 tot 1995), de Briefwisseling van Willem van Oranje en het verzamelde werk van John Locke. Het is niet mogelijk om daar op deze plaats een uitputtend overzicht van te geven. We beperken ons daarom tot het noemen van een aantal belangrijke brede collecties van gedigitaliseerd bronmateriaal in Nederland en het buitenland. Ook wordt een overzicht gegeven van de tekstcollecties waarvoor de UB VU licenties heeft afgesloten.

Universiteitshistoricus dr Ab Flipse onderhoudt een website die betrekking heeft op de geschiedenis van de Vrije Universiteit. Op de site Geheugen van de VU wordt de geschiedenis en het erfgoed van de VU verzameld en gepresenteerd. Hiermee wordt de historie van de VU ontsloten voor een breed publiek en onderzoek hiernaar gestimuleerd. Ook wordt de site gebruikt bij het onderwijs.

Logo UvA De Universiteitsbibliotheek van de UvA onderhoudt de website UvA Webbronnen, met een uitgebreide selectie van websites met bronmateriaal voor onderwijs en onderzoek in de geesteswetenschappen. Tevens biedt de UvA een Repository UvA Webbronnen Streaming Video aan, met behulp waarvan websites gevonden kunnen worden die online raadpleegbaar audio- en video-materiaal aanbieden.

Overige pagina's in deze rubriek: UBVU   Collecties Nederland   Collecties buitenland