Werkbank Geesteswetenschappen

Startpagina > E-resources > Biografieën

Biografieën

Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN)
In dit wetenschappelijk naslagwerk zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in het recente of verre verleden op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen. Ook buitenlanders die zich hier hebben onderscheiden en Nederlanders die in het buitenland naam hebben gemaakt, worden in beginsel van een minibiografie voorzien.

Het Biografisch Portaal van Nederland
Dit portaal biedt wetenschappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. De rubriek 'Links' bevat verwijzingen naar andere Nederlands(talige) sites met biografische informatie (zoals het BWN, zie hierboven) en naar biografische naslagwerken van andere landen.

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Het DVN biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot nu.

The Oxford Dictionary of National Biography
The Oxford DNB is the national record of men and women who have shaped British history and culture, worldwide, from the Romans to the 21st century. [Inloggen via SURFconext]

The Oxford Encyclopedia of American Literarure
This encyclopedia surveys the terrain of American literature and the biographies of the most important American writers. [Inloggen via SURFconext]

Overige pagina's in deze rubriek: Introductie   Bronmateriaal   Woordenboeken   Literaire recensies   Taalkunde   De Bijbel